TEKNISKE ØVELSER

2:45

Slideøvelser

Her er ett knippe med slideøvelser som kan brukes til å øke stabiliteten i sliden. Disse øvelsene bør gjøres ofte, og spesielt slide uten kost og/eller stein bør legges inn i oppvarmingen.