KLUBBER

2:25

Halden Curling Club

En kort presentasjon av Halden CC med deres drift og involverte personer. Laget av Victor Bergerskogen